Uninsured Motorist Insurance

Uninsured Motorist Insurance er en forsikringstype der forsikrer dig mod skader du måtte få som følge af at en billist der ikke er forsikret, kører ind i dig.

En uforsikret billist kan eksempelvis være en stjålet bil der kører ind i dig og stikker af, men det kan også være en billist der ikke er forsikret nok til at dække dine udgifter til hospital indlæggelse, tabt arbejdsfortjeneste og lignende.

Forsikringstypen Uninsured Motorist Insurance ses typisk kun ved billeje i USA.