Italien og miljøzoner

Billeje Italien - AF - 2. januar 2013
Alle billisters skræk! Oplevelsen af at modtaget en bøde længe efter man er kommet hjem fra ferie fordi man er kommet til at køre ind i en miljøzone kan vække usikkerhed i selv den mest erfarne billist.

Miljøzoner i Italien er zoner hvor du ikke må køre ind medmindre du har en tilladelse - og tilladelsen gives ofte kun til beboere og biler der skal aflevere varer.

Miljø zoner hedder på italiensk Zone a Traffico Limitato og er mærket på skilte med en rød cirkel og teksten Zone a Traffico Limitato. Ofte vil der også være et tidsrum på skiltet som fortæller hvilke tider på døgnet forbuddet er gældende. I dette tidsrum må du altså ikke køre ind i zonen og er du på vej ind i en zone er der ikke andet at gøre en at stoppe eller lave en U-vendning, for zonerne er kameraovervågede.

Kameraovervågnignen gør at al indkørsel i miljøzonerne registreres og derfor er de italienske myndigheder i stand til at sende bøder til ejerne af bilen der har overtrådt forbuddet mod indkørsel i zonen.

Har du lejet bil i Italien, sendes bøden til udlejningsselskabet, som så videresender bøden til dig. Hvis du er rigtig uheldig opkræver udlejningselskabet også et gebyr for at videresende bøden til dig.

Formålet med miljøzoner i Italien er naturligvis at begrænse trafikken i de mest udsatte områder. Dette omfatter ofte de centrale dele af større byer, som også er der hvor alle turist attraktionerne findes.

Du kan finde mere information om miljøzoner i Italein på ztl-italia.blogspot.com